Ciąża

   Ciąża kojarzy się z radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniem, którego zakończeniem jest poród zdrowego dziecka. Ale bywa też okresem niepokoju czy wręcz strachu. Jakże często bezzasadnego! Dzisiaj kobiety mogą oczekiwać na rozwiązanie bez obawy o życie swoje i dziecka, lęków będących udziałem poprzednich pokoleń. W Polsce owocuje realizowany z ogromnym zaangażowaniem Program Poprawy Opieki Perinatalnej: od kilku lat, zdecydowanie i systematycznie maleją wskaźniki umieralności i zachorowalności okołoporodowej.

   Sytuacja ta pozwoliła zwrócić uwagę na psychologiczne aspekty ciąży i porodu. Zainicjowana przez media ogólnopolska akcja “Rodzić po ludzku” - na rzecz godnego, czynnego uczestnictwa w porodzie własnego dziecka - uświadomiła, jak bardzo potrzebne są inne niż dotychczas warunki i styl opieki w oddziałach położniczych. Jej efektem jest powstanie wielu szkół rodzenia oraz wprowadzenie porodów rodzinnych w warunkach szpitalnych, otwarcie oddziałów położniczych dla rodzin, przebywanie noworodków z matkami od momentu narodzin, spopularyzowanie karmienia naturalnego.

   Wielu rodziców pragnie, aby narodziny ich dziecka miały indywidualny, niepowtarzalny charakter. By były rodzinnym świętem. A tymczasem w świat intymnych małżeńskich i rodzicielskich uczuć wkraczają personel medyczny, wiedza i technika medyczna. Może to utrudnić przyszłym rodzicom radosne przeżywanie narodzin dziecka. Trudno im zaakceptować szereg czynności medycznych związanych z opieką lekarską w okresie ciąży i porodu. Zwłaszcza gdy wystąpią powikłania wymagające leczenia w oddziałach patologii ciąży, lub zabiegów położniczych. A przecież najważniejsze jest urodzenie zdrowego noworodka i zachowanie zdrowia matki. Temu podporządkowane są wszelkie procedury i badania medyczne. To prawda, że czasem uciążliwe, może czasochłonne. Większość z nich potwierdza jedynie, że ciąża ma prawidłowy przebieg. Badania są jednak są konieczne. Na ich podstawie można przewidywać wiele nieprawidłowości i odpowiednio im przeciwdziałać. Taki jest sens współczesnej praktyki medycznej: wykrywać i zapobiegać poprzez skuteczne uprzedzające działanie.

   Ciąża to nie tylko czas dla dziecka, aby rozwinęło się i dojrzało do życia pozałonowego. To dla Was okres wejścia w role rodziców: pojawiają się nowe obowiązki i wyzwania. Nie oszukujmy się - narodziny dziecka i powiększenie się rodziny to zawsze rewolucja w naszym życiu osobistym i zawodowym. Zmieniają się zachowania i nawyki, a często także plany na przyszłość i świat wartości, według których dotychczas żyliśmy. Dla wielu to czas przyśpieszonego dojrzewania i dorastania - związanego z przyjęciem odpowiedzialności za nowe życie. Te zmiany nie muszą być wcale łatwe do zaakceptowania. Nie wszystkie niepokoje i lęki ciąży związane są z samą ciążą i porodem - jakże często obawy dotyczą tego, co będzie potem. Toteż warto przyszłym rodzicom dodać nieco otuchy: rodzicielstwo to nie tylko wielka odpowiedzialność, to także olbrzymia radość.

 Przygotowania do ciąży
Ciąża
Anemia w ciąży
Bezsenność w ciąży
Bóle głowy
Bóle kręgosłupa
Hemoroidy
Mdłości i wymioty w ciąży
Obrzęki w ciąży
Rozstępy
Skurcze w ciąży
Upławy
Wzdęcia
Zapalenie pęcherza
Zaparcia w ciąży
Zgaga w ciąży
Żylaki
Odzież ciążowa


2010 www.ciaza.info.pl